genomskinligutansportvit

Om Nova Equisport

Hur vi startade Nova Equisport

Att vara en aktiv del av hästsporten och involvera våra kunder i framtagandet av nya produkter vad det som drev fram Nova Equisport där det är idag. 

Men historien om Nova Equisport började redan 2008 då vi började ta fram egna hästprodukter. Då våra leverantörer inte alltid kunde förse oss med det vil ville ha till vår butik Fåglasång.

Vi lämnade in ansökan till PRV om att skydda namnet. Då vi även tog fram produkter utanför hästvärlden så blev namnet Nova Sport vilket nu finns på många av våra produkter.

2018 kände vi att vi ville göra något och vi stängde vår fysiska butik som vi hade drivit sedan 2000. Den var en av de större butikerna i Sverige när vi byggde den 2005 på 450 kvm. Detta innebar att vi nu helt kunde satsa på e-handel över hela Sverige och vårt egna varumärke tog fart på riktigt

2019 Öppnade vi Nova Equisport egna hemsida, där vi visar upp vår produkter och berätta om oss.

2020 Vi kommer att ta fram en helt ny collection med hästtäcke som vi kommer lägga under namnet NovaLine.

2021 Tog vi fram en ny logga som den ser ut nu med hästhuvudet. Den är inspirerad från vår hästbutik Fåglasång.