Partnervillkor

Villkor för Partner

Genom att anmäla er till Nova Equisport partner program godkänner ni nedanstående villkor.
Nova Equisport förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa villkor utan förvarning.
Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida.

Om överträdelser av dessa villkor sker kan ert konto komma att frysas eller avslutas.
I ett sådant läge kommer inte innestående provisioner att utbetalas.

1. Kontot
Som Partner måste ni uppge ert namn samt en korrekt e-postadress och annan sanningsenlig information som efterfrågas i samband med registreringen.

Det inloggningskonto som skapas får endast användas av en person eller förening, det är således inte tillåtet att dela inloggningskonto med fler personer och/eller föreningar.

Ni får inte använda kontot i olagligt syfte. När ni använder programmet och ert konto får inga gällande lagar brytas.

Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad ersättning som erhållits genom bedrägeri, genom otvivelaktiga eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.


2. Partners skyldigheter


Partner måste vara en person över 18 år , förening eller företag och ha ett organisationsnummer. Personer måste inneha F-skatt

Partner ansvar att länkar är korrekta då endast atomatisk generarde hänvisnings köp utbelas är provisionsbaserade

Följande är inte tillåtet:

  • Lura besökare att klicka på länkar.
  • Publicera annonslänkar på webbplatser som innehåller olagligt eller stötande material, inkl. pornografi och våld.
  • Generera falska leads eller sales för att höja provisionen.
  • Manipulera systemet och skapa falska klick/leads/sales via script, frames, iframes etc. Detta är bedrägeri och leder till omedelbar nedstängning av kontot utan att provision betalas ut.
  • Förfalska TCP/IP packet headers.
  • Hacka eller ändra information på Nova Equisport, detta kan komma att leda till polisanmälan.

3.Nova Equisport skyldigheter
Nova Equisport tillhandahåller och administrerar detta partner-program. Programvaran är utvecklad av tredje part och är välbeprövad. Nova Equisport tillhandahåller support för Partner- programmet

4. Provision
För genomförda köp via Partner unika kod eller anmäld URL (hänvisning ) betalar vi en provision på varuvärdet, exklusive moms och eventuella fraktkostnader. Nova Equisport förbehåller sig rätten att gå in och ändra Partner provision om köp går tillbaka.

  • Start 10 %
  • Brons 12 % när 2000 kr är utbetalda
  • Silver 15 % när 10000 kr är utbetalda
  • Guld 20 % när 50000 kr är utbetalda

5. Utbetalning
Minsta utbetalning är 500 kr. Utbetalning sker till det konto som Partner givit. Detta sker efter 30 dagar från det att begäran om utbetalning skett. Det åligger Partner att ansvara för att uppgifterna är korrekta.

6. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med det att Du godkänts som Partner till dess avtalet sägs upp eller hävs.

Partner har rätt att när som helst säga upp detta avtal.

Nova Equisport har rätt att häva avtalet med Partner och stänga av Partner från Nova Equisport tjänst.
Vid hävning av avtalet skall Nova Equisport omedelbart underrätta Partner om detta förhållande.
Om avtalet hävs upphör avtalet omedelbart att gälla och ingen ersättning till Partner betalas ut.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.

7. Force Majeuere

Nova Equisport är befriat från ansvar om företaget eller företagets samarbetspartners förhindras utföra sina åtaganden till följd av händelse utanför företagets kontroll, t.ex vid arbetskonflikt, tekniska problem, brand, myndighetsbestämmelser, krig eller om företaget utsätts för kriminell verksamhet som påverkar verksamheten.